Professionalisering

Heeft u leerkrachten op school of in uw bestuur die moeite hebben met balans tussen hun werk- en privé-leven? Merkt u dat een leerkracht bijna ten onder dreigt te gaan aan werkdruk of stress? Of werken er een paar leerkrachten die al jaren voor de klas staan, maar hun werkplezier en motivatie wat verliezen? 

Voor al deze gepassioneerde en hardwerkende leerkrachten, die het op momenten even teveel wordt, is ons programma bedoeld. Preventief, motiverend en stimulerend.

Door de unieke combinatie van het volgen van online lessen, maken van creatieve opdrachten en de persoonlijk afgestemde coaching sessies, blijven we dicht bij wat elke leerkracht nodig heeft.

Er wordt een plan van aanpak opgesteld waarbij de leerkracht op creatieve wijze aan zijn/haar eigen doelen werkt en een betere balans en weer meer inspiratie bewerkstelligt. 

Het individuele professionaliseringsbudget van de leerkracht is hiervoor te gebruiken. Ook een gedeeltelijke financiering vanuit het professionaliseringsbudget behoort tot de mogelijkheden. 

professionalisering leerkrachten primair onderwijs

'Leaders become great, not because of their power,  but because of their ability to empower others' 

John Maxwell

Individuele professionalisering met winst voor gehele team

onderwijsadvies basisonderwijs

Niet alleen de individuele leerkracht heeft voordeel van ons programma. Ook u als bestuurder / directeur krijgt een leerkracht op school die weer met volle motivatie en passie haar werk doet en langer gelukkiger en gezonder kan blijven lesgeven. 

coaching primair onderwijs

Tijdens een aantal opdrachten in de online academie en in de coachingssessie wordt aandacht geschonken en gewerkt aan verbinding en de relatie met het team.
We doen een beroep op onze deelnemers om hun leerproces, hun ontwikkeling en een aantal opdrachten te delen met collega's. Zo heeft uw hele team profijt bij deze profssionaliseringsslag. 

'Quality is not an act, it is a habit.' Aristotle